Kåringsregler

Kåringsregler 2016 kåring av steigar/generelle regler v kåring

Regelverk for kåring av steigarsau 2016

ANG KÅRING AV VÆRLAM 2016
Nye/oppdaterte kåringsregler for kåring av værlam. Anbefaler at dere setter dere godt inn i regelverk før påmelding og kåringsdag. Se spesielt "Reglar for kåring av værlam" §6 Kåring på dispensasjon, 1. og 3. pkt., og les Regelverk for kåring av steigarsau 2016. Det er ei innskjerping i kravet om 7/8 raseereinhet.  Det er i år ikke krav til låst rasekode.

Det er viktig at det blir kåra steigarlam fra mange ulike "linjer" og fra besetninger i store deler av landet slik at det er tilstrekkelig mange kåralam til å dekke etterspørsel, og for å unngå innavl.

Værlam som skal kåres etter reglene for steigarsau skal:

 Ha rasekode 5 steigarsau i Sauekontrollen

 Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 5 steigarsau

 Være rasereint (minst 7/8 steigarsau) Kåring av steigarsau følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle reglenes §5, §6 og §7 er angitt nedenfor.

 Lammet bør være rasegodkjent (egen kode i Sauekontrollen), men dette er ikke noe krav 1  Far til lammet skal være kåra. o Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er godt.

 Lammet skal ha registrert høstvekt. Det beregnes ikke korrigert høstvekt og avvik fra buskapsmiddelet.

 Det settes ingen krav til O-indeksen.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av steigarsau Egenskap Skala Ordinær kåring Krav Dispensasjon Krav Med i sum kåringspoeng Bruksegenskaper 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja Beinstilling 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja Ullkvalitet 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja Rasepreg 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 Ja Sum kåringspoeng Minst 32 Minst 28

Dommerveiledning Ta utgangspunkt i rasestandarden når dyret dømmes. Bruksegenskaper Se de generelle kåringsreglene, §7. Beinstilling Se de generelle kåringsreglene, §7. Ullkvalitet Ullfellen på steigarsau skal være kvit. Ullfellen skal dømmes som ved klassifisering av crossbred ull etter «Norsk ullstandard». Se den generelle dommerinstruksen for detaljer om de enkelte ullegenskapene og om fastsetting av ullkvalitetspoenget.  Dyr som ikke holder kravet til beste klasse (C1) skal gis 5 i dommerpoeng for ullkvalitet og vrakes.  Marg er en vesentlig kvalitetsfeil. Funn av marghår gir 5 i ullkvalitet, og væren skal vrakes2 .  Dødhår er en alvorlig kvalitetsfeil. Funn av dødhår gir 5 i ullkvalitet, og væren skal vrakes3 .

1 Fra og med 2017 vil det være krav om lammet skal være rasegodkjent for å kunne kåres. Det er Raselaget for steigarsau som avgjør om dyret kan rasegodkjennes som steigarsau.

2 Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 3 prosent marg.

3 Dette er strengere enn Norsk ullstandard som tillater inntil 0,3 prosent dødhår Rasekode 5 Godkjent av Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit Sist oppdatert: 11.09.2016 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Rasepreg Se rasebeskrivelsen nedenfor. For å kunne få 10 poeng i rasepreg må væren oppfylle følgende krav:  Velstilte bein (se rasebeskrivelse) med velformede klauver (symmetriske)  Høgstilt  Hvit ullfell, uten uønskede hår  Svart nese og klauver  Buet neseryggen Ved avvik i kravene over trekkes det minimum 0,5 poeng for hvert av dem. Eventuell avrunding opp eller ned til helt poeng avgjøres av dommeren ut fra en totalvurdering av rasepreget.

Rasestandard / Rasebeskrivelse Steigarsauen er en middels stor sau, høgstilt med nette bein, produktiv og kjent for sin gode ullkvalitet. Den er svært rolig og ved riktig behandling utvikler den en tillitsfull adferd. Den har et svakt flokkinstinkt. Farge Kvit ullfell. Ingen tegninger. Ull Finfibret ullfell av crossbreedtype. Ulla kjennetegnes ved at den er myk, finkruset med god glans og god spenst. Ullfellen skal være tilnærmet fri for svarte hår, dyrehår og marghår. Passe tett fell. Hale Middels lang ullkledd hale. Hode Hårlaget i hodet er kvitt eller glinsende, med svart nese. Mørke flekker på hode og ører forekommer. Livlige ører. Relativt lite finskåret hode med lett buet neserygg. Kroppsbygning God muskelfylde i rygg og lend. Kraftige lår. Flatt og muskuløst skulderparti. God ribbeinskrumming og stram underlinje. Svakt hellende kryss. Funksjonell sau med godt jur og passe store spener. Føtter Høgstilt og nette med moderat hasevinkel, sterke koder og svarte klauver. Hårlaget er kvitt eller glinsende. Horn Både værer og søyer skal være kollete Opprinnelse Steigarsauen er en stabilisert krysningsrase basert på gammelnorsk spælsau og flere britiske raser, der sutherland (nordskotsk sjeviot) er den viktigste. Steigarrasen ble offisielt godkjent og stambokført i 1954. Den har vært mest utbredt fra Steigen i Salten og nordover.

 § 6 Kåring på dispensasjon I noen tilfeller kan det være nødvendig å kåre værlam som ikke holder ordinære krav til kåring. Dette kan være aktuelt hvis: - Etterspørselen etter kårede værlam innen rasen er stort i forhold til tilbudet, eller - En for stor andel av lammene innen en rase vrakes for en enkeltegenskap, eller - Værlammet etter en totalvurdering har så mange positive egenskaper at det bør kåres.

Gå gjerne inn på NSG sin side å les REGELVERK FOR KÅRING AV STEIGARSAU 2016, og REGLAR FOR KÅRING AV VÆRLAM.

http://www.nsg.no/getfile.php/1392425/_NSG-PDF-filer/Sau/Sauavl/K%C3%A5ring/2016/05%20Regelverk_kaaring_steigarsau_2016.pdf

http://www.nsg.no/getfile.php/1392419/_NSG-PDF-filer/Sau/Sauavl/K%C3%A5ring/2016/00%20Kaaringsregler_verlam_generelt_2016.pdf

 

Kåringsregler 2015

 

Regelverk for kåring av steigarsau 2015

Værlam som skal kåres etter reglene for steigarsau skal

Være innført i Sauekontrollen

Ha rasekode 5 steigarsau

Ha kjent far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 5

Avlsrådet forventer at lammet som skal kåres er rasereint (minst ¾).

Kåring av steigarsau følger NSGs generelle kåringsregler så langt de lar seg anvende. Unntak fra og

spesifisering i forhold til de generelle reglene for O-kåring § 5 er angitt nedenfor.

Far til lammet skal være kåra.

Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er typisk.

Lammet skal ha registrert høstvekt. Det beregnes ikke avvik fra buskapsmiddelet.

Lammet skal ha beregnet O-indeks, men det settes ingen krav til O-indeksen

Dommeren setter poeng for de 5 egenskapene som er spesifisert nedenfor.

De 4 første er de samme egenskapene som bedømmes ved O-kåring. Rasepreg kommer i tillegg.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av steigarsau

Egenskap Skala

Ordinær kåring

Krav

Dispensasjon

Krav

Sum

kåringspoeng

Dommerpoeng:

Kropp 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Beinstilling 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Ullkvalitet 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Ullmengde 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Rasepreg 5 -10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Sum kåringspoeng Minst 35 Minst 30

Rasestandard og dommerveiledning: Se neste side.

Regelverket er utarbeidet av Raselaget for steigarsau.

Godkjent av Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit.

Ås, 17. september 2015 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef

Opprinnelse

Steigarsauen er en stabilisert krysningsrase basert på gammelnorsk spælsau og flere britiske raser,

der sutherland (nordskotsk sjeviot) er den viktigste. Steigarrasen ble offisielt godkjent og stambokført i

1954. Den har vært mest utbredt fra Steigen i Salten og nordover.

Rasebeskrivelse

Steigarsauen er en middels stor sau, høgstilt med nette bein, produktiv og kjent for sin gode ullkvalitet.

Den er svært rolig og ved riktig behandling utvikler den en tillitsfull adferd. Den har et svakt

flokkinstinkt.

Farger/

tegninger

Kvit ullfell

Ull Finfibret ullfell av crossbreedtype. Ulla kjennetegnes ved at den er myk, finkruset med

god glans og god spenst. Ullfellen skal være tilnærmet fri for svarte hår, dyrehår og

marghår. Passe tett fell.

Hale Middels lang ullkledd hale.

Hode Hårlaget i hodet er kvitt eller glinsende, med svart nese. Mørke flekker på hode og

ører forekommer. Livlige ører. Relativt lite finskåret hode med lett buet neserygg.

Kroppsbygning

God muskelfylde i rygg og lend. Kraftige lår. Flatt og muskuløst skulderparti.

God ribbeinskrumming og stram underlinje. Svakt hellende kryss.

Funksjonell sau med godt jur og passe store spener.

Føtter Høgstilt og nette med moderat hasevinkel, sterke koder og svarte klauver.

Hårlaget er kvitt eller glinsende.

Horn Både værer og søyer skal være kollete

Vekt Værer: 100-120 kg

Søyer: 70-90 kg

Dommerveiledning

Rasepreg

For å kunne få 10 poeng i rasepreg må væren oppfylle følgende krav:

Velstilte bein (se rasebeskrivelse) med velformede klauver (symmetriske)

Høgstilt

Hvit ullfell, uten uønskede hår

Svart nese og klauver

Buet neseryggen

Ved avvik i kravene over trekkes det minimum 0,5 poeng for hvert av dem. Eventuell avrunding opp

eller ned til helt poeng avgjøres av dommeren ut fra en totalvurdering av rasepreget.

Ullkvalitet

Ullkvaliteten bedømmes etter samme kriterier som ved kåring av NKS.

Regelverket

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.05 | 21:19

Hei Kristin. Nærmeste steigarbesetning som er medlem blir kanskje Oppdal. Send gjerne en messenger for videre dialog.
Mvh Kitty Vassdal

...
28.04 | 16:17

Hei!
Er det nokon i nærheten av Hallingdal som har Steigarsau, og som eg kunne få lov og komme til og ta bilder av sauene?
Mvh Kristin Åsarmoen Rygg

...
17.09 | 19:02

Hei.
Kan du send meg en messenger for videre kommunikasjon?

Mvh Kitty Vassdal

...
20.07 | 21:44

Hei.
Heimkommuna min har nettopp blitt ein del av Møre og Romsdal.
Er det besetningar med Steigar der? Er interessert i å kjøpe livdyr.

Mvh Rune

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE