Styremøte 16.sept 2014

Ref Årsmøtet 2016

Årsmøtet ble avholdt ved Vefsn Landbruksskole 20 feb 2016 kl 18.00

 

1. Valg av møteleder: Konrad Fagereng

2. Valg av sekretær: Berit Nikolaisen

   Underskrift av protokoll: Berit Staurbakk og Solfrid Bye

3. Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste: Enst. 12 stemmeberettige

4. Årsmelding (se det) Enstemmig godkjendt

5. Regnskap og budsjett (se det) Enstemmig godkjent

6. Valg (behandles til slutt)

7. Arbeidsplan: Vedtak: Delegeres styret

8. Vedta overordna avlsmål. 

    Det ferdige oppsett godkjennes og innlemmes i vedtektene

9. Fastsette kontingent og godtgjøring til leder

   Forslag: Leder får 2.500,- i årlig godtgjørelse. Enst. vedtatt

   Kontingentforslag: 300 kr pr person f.o.m.2017

                              Ingen familierabatt. Enst. vedtatt

10. Innkomne saker: 

    Utvidelse av styret fra tre til fem. Enst.

6. Valg:

    Ny leder (1år) Konrad Fagereng

    Nye styremedlemmer: Kitty Vassdal (1år)

                                    Fred Hansen (2år)

                                    Olav Elsvatn (2år)

(Berit Nikolaisen ikke på valg)

Vara: Richard Hansen

        Berit Staurbakk

 

Revisor: (1år) Frøydis Forsmo

Vara (1år) Godtfred Labakk

Valgkomite: Fred Arne Skjelstad

                Elisabeth Steen

                Ellen Antonsen

 

Orginal protokoll er signert av Berit Staurbakk og Solfrid Bye.

           

Styremøte 16.sept 2014

TELEFONSTYREMØTE  STEIGARLAGET  16. SEPT 2014

Tilstede: Konrad Fagereng, Fred Hansen, Berit Nikolaisen, Kitty Vassdal (kasserer)

Meldt forfall: Anne Kristin Marken

 

Konrad åpnet møtet.

Valg av møteleder: Konrad Fagereng

Sakslista godkjent.

 

1. Plan for rasegodkjenningsgruppa. Gjennomgikk punktene fra Genressurssenteret.

a, Besetningene følges opp i 3-5 år

b, Minst en i gruppa bør sitte i styret til raselaget. (Konrad i vårt tilfelle)

c, Rasekode settes enten etter  fenotypiske trekk eller dokumentert avlsarbeid. Koden settes enten av leder i gruppa eller Genressurssenteret.

Vedtak: Vi går inn for at Anna Rehnberg i Genressurssenteret gjør dette.

d, Vi kan påregne 30.000 i prosjektstøtte for å få godkjent besetningene.

Vedtak: Kitty søker og legger ved dette referatet.

 

2. Hvilke kriterier skal ligge til grunn for å få besøk av rasegodkj.gruppa?

Vedtak: Eier må være medlem hos oss og fortrinnsvis også medlem i saukontrollen. Disse prioriteres.

 

3. Valg av leder i rasegodkjenningsgruppa.

Vedtak: Konrad Fagereng

 

4. Besøksplan. Foreløpig har kun to saueiere meldt sin interesse. (Rogaland og Troms)

Vedtak: Besøksplan blir satt opp fortløpende etter innmeldte ønsker.

 

5. Rasegodkjenningsskjema.

Vedtak:  Vi benytter den samme malen som grå trøndersau.

 

6. Livdyromsetning.

Vedtak: Vi skal ha fortløpende kontakt med Genressurssenteret om tilgjengelige sæddoser og forslag til seminværer. Avkom etter seminværer forventer vi blir satt i avl. Bør være en forpliktelse.

 

7.Rullering av kåringsdommere. Det registreres en viss skepsis fra enkeltpersoner i saumiljøet rundt omkring, til at det nå er dannet et eget raselag for bevaring av steigarsauen. Noen av disse har stor påvirkning på holdninger til rasen. Med bakgrunn i dette henstilles det til en viss rullering av dommerne, slik at det ikke er naboen som kårer lam fra enkelte besetninger. 

Vedtak: Fred tar kontakt med ansvarhavende Frank Simensen i NSG angående fordeling av dommere for årets kåringsesong. Følges opp med brev fra oss.

 

8. Valg av nestleder.

Vedtak: Konrad Fagereng

 

9. Overordna mål for avlsarbeidet

Vedtak: Dette tas opp på årsmøtet etter at rasegodkjenningsgruppa har fått mer oversikt over tilstanden til steigaren.

 

10. Årsmøte 2015

Vedtak: Berit sjekker når NSG har møte og kommer med forslag etter dette.

 

11. Informasjon

Vedtak: Berit sender møtereferatet til alle medlemmer og andre interesserte vi har på epostlista. Kitty legger referatet ut på heimesida vår samt på Steigarsauens gruppe på facebook, sammen med vedtektene, oppfordring til å melde seg inn og info om muligheter for hjemmebesøk.

 

12. Godtgjøring for rasegodkjenningsgruppa.

Vedtak: Gruppa får reise og overnatting dekket etter statens regulativ.

13. Nytt styremøte i nov/des.                                                           

                                                                                       Ref.: Berit Nikolaisen

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.05 | 21:19

Hei Kristin. Nærmeste steigarbesetning som er medlem blir kanskje Oppdal. Send gjerne en messenger for videre dialog.
Mvh Kitty Vassdal

...
28.04 | 16:17

Hei!
Er det nokon i nærheten av Hallingdal som har Steigarsau, og som eg kunne få lov og komme til og ta bilder av sauene?
Mvh Kristin Åsarmoen Rygg

...
17.09 | 19:02

Hei.
Kan du send meg en messenger for videre kommunikasjon?

Mvh Kitty Vassdal

...
20.07 | 21:44

Hei.
Heimkommuna min har nettopp blitt ein del av Møre og Romsdal.
Er det besetningar med Steigar der? Er interessert i å kjøpe livdyr.

Mvh Rune

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE